inscripcions: www.bicinscripcions.com

 

SORTIDA i ARRIBADA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE RIPOLL

 

Ruta llarga 112 km. - Ruta curta 77 km.